ROZHOVOR s německou šampionkou Sonni Hönscheid o délce paddleboardů pro ženy. Je lepší délka 12’6’’ nebo 14’?

* English version below

Se Sonni jsme se potkali po závodě APP Pro-Am Gran Canaria SUP Challenge, protože nás zajímalo, co si tato špičková SUPerka myslí o stand up paddleboardovém vybavení pro ženy. Záleží na délce závodního prkna? V tomto rozhovoru přinášíme zasvěcený pohled na věc při hledání odpovědi na základní SUP otázku každé závodnice “Mám si vybrat 12’6’’ nebo 14’?”

 

Sonni, jseš profesionální SUP atletka a aktuální šampionka světového žebříčku The Paddle League 2018. Běžně porážíš i mnoho závodníků z mužského pole. Kde jsi k takové síle přišla?
Pocházím ze surfového prostředí. Surfing je vodní sport se kterým jsem začala. A také jsem vždy vyhledávala těžké podmínky, kdy musíte hodně pádlovat (pádlovat rukama vleže na surfu, pozn. redaktora) a kde jsou silné proudy. To je to, co se mi líbí nejvíce. Když jsem začala se stand up paddleboardingem, konečně jsem poznala sport, který jsem celou dobu hledala. Mám ráda když můžu ve vodě nechat všechnu svou energii, když se můžu dotknout svých hranic a překonávat je. Mám ráda když můžu být na vodě každý den a ještě k tomu vyzývajících podmínkách. A když pak přijde řada na závod, jsem plně připravena na vše, co přijde.

Sonni Hönscheid předjíždí na paddleboardu hodně mužů
Sonni Hönscheid při závodě na Gran Canaria SUP Challenge 2018

Říká se, že rychlost je také ovlivněna délkou paddleboardu. V závodním světě to kolikrát znamená výběr mezi 12’6’’ nebo 14’ stop dlouhým prknem. Jakou délku jezdíš ty? A jaký je v nich podle tvého názoru rozdíl? (některé světové série např. APP World League nebo ISA World Championship se jezdí na kratších boardech 12’6’’ stop, na některých závodech jsou rozdílné kategorie v délkách pro muže - 14’ a pro ženy - 12’6’’, pozn. redaktora)
Mám štěstí, že mě sponzoruje Starboard. Normálně by moje velikost byla spíš ta delší - 14’ stop, ale i ve 12’6’’ máme prkna, která mě unesou, jelikož jsem o trochu těžší než ostatní ženy…

...jseš hodně vysoká…
Jo, jsem vysoká. Ale i tak bych si osobně radši vybrala spíše 14 stopý paddleboard až na případ, kdy by se jednalo o velice těžký technický závod s vlnami. Ale i tak, když mohou v těchto podmínkách jezdit na delších boardech muži, ženám by mělo být také umožněno si vybrat stejnou délku boardu jako muži. Některé ženy, hlavně ty menšího vzrůstu, si běžně v závodě, který je vypsaný jako kategorie pro boardy délky 14’, vyberou spíše ten kratší 12’6’’, protože je pro ně rychlejší a nemusí na něm vynakládat tak velké úsilí. Podle mého názoru je tedy v pořádku, když se na všech závodech otevře kategorie 14’ i pro ženy a každá se rozhodne, jestli si vybere 12’6’’, když bude chtít.

Souhlasím s tebou. Sama jezdím na boardu délky 12’6’’, protože je pro mě jednodušší ho ovládat. Takže si myslíš, že při výběru délky boardu hodně záleží na fyzických dispozicích…
Ano, záleží na fyzických dispozicích, ale také na stylu pádlování. Jak jsem řekla, nemám problém jezdit na boardu 12’6’’, ale radši bych upřednostnila delší 14 stopý, protože si myslím, že když mají muži právo pádlovat na 14’, měly by mít toto právo i ženy. Při závodě musíme vynaložit stejné úsilí, platíme stejné startovní poplatky…
...máš tím na mysli, že je to záležitost pravidla rovnoprávnosti…
Přesně tak.

Sonni Hönscheid SUP surfuje
Sonni SUP surfing, via Facebook @Sonni Hönscheid

A co třeba junioři a délka paddleboardů?
Pro juniory to je úplně něco jiného. Někteří začínají závodit už v osmi letech a když se na ně podíváte, jsou opravdu drobní a pro ně je 14’ stop dlouhé prkno opravdu obrovské. Mnohem lépe jim sedne kratší prkno 12’6’’.

Jaký druh závodu máš nejraději? Technický, beach race nebo dlouhou vzdálenost?
Mám ráda dlouhé vzdálenosti - long distance. Když musíte zdolat hodně výzev, jako při dnešním závodě s rozbouřenou “choppy” vodou a větrem. Radši mám oceán, než hladkou vodu. Pro mě osobně je stand up pádlování na oceánu to při čem se cítím opravdu svobodně. Moje nejoblíbenější záležitost.


Sonni na foilu 

Na jakých závodech tě můžeme potkat?
Můj první závod v roce 2019 je GlaGla race v lednu. Také jsem slyšela, že tady na Gran Canarii bude další závod v březnu (Euro Tour Regional: La Misteriosa Race, 30.3.2019, pozn. redaktora) a pak se vydám na svou závodní šňůru, také bych ráda na Carolina Cup do Ameriky.

Pojedeš také nějaký závod Euro Tour? Chtěli bychom tě pozvat na Euro Tour k nám do Prahy na Prague Paddle Fest.
Děkuji, když budu moct určitě přijedu!

Sonni a design auta a sup surf prkna) Sonni Hönscheid art you can ride surfboards
Sonni a její umělecký rukopis #artyoucanride, via Instagram #sonnihoenscheid


Interview with german champion Sonni Hönscheid about the paddleboard length for woman. What is better 12’6’’ or 14’?

We met Sonni Hönscheid during the APP Pro-Am Gran Canaria SUP Challenge and we were wondering what does the top athlete think about the SUP equipment for woman. Does the length of the racing board matter? This interview introduce the informed point of view for the basic SUP question for girls “Should I choose 12’6’’ or 14’?”

 

Sonni, you are Pro SUP athlete and this year you won The Paddle League ranking. Also you are defeating a lot of man athletes. How did you gain this power?
I come from surfing, it’s the watersport I started with. And I’ve always preferred the difficult conditions when you have to paddle a lot and when there is a lot of current. That’s what I mostly prefer. And then when I’ve started stand up paddling I discovered that that is the sport I was searching for. I’d like to leave in the water all my energy, to cope with my barriers and go over my barriers. Yeah, I’d like to be in a water every day and I like the challenging conditions. And when you come to the race, you’re full prepared and you’re ready for everything what comes.

 

It is said that the speed also depends on the length of the board. In the race world it means you have to choose between 12’6’’ or 14’. What length do you ride? And in your opinion what is the difference between 12’6’’ and 14’?
Well, I’m lucky that I’m sponsored by Starboard. So normally my size would be more 14’ but at 12’6’’ we have really good boards that I can use because I’m little bit more heavier than regular girl…
...you are tall…
Yeah, I’m tall. But personally I really would prefer 14 foot unless it’s really technical race with waves. But even there if the guys are able to the woman should be able to use a 14’ if they want. For example many girls, small girls, if the race is in the 14’ class they use 12’6’’ boards because for them it’s a much faster board then 14’ because they can move with less effort. So for me it’s okay if they open the class 14’ for woman and then everyone who wants can choose the 12’6’’ board if they want.

 

I agree with you. Personally, I ride 12’6’’ because I can lead the board easier. So you think the choose between 12’6’’ and 14’ depends more on the physical disposition...
Yeah, it really depends on your physical but also on your style of paddling. Like I said I have no problem to paddle on 12’6’’ but I much prefer 14’ because I think if man have the right to paddle a race on 14 foot as woman we do put the same effort, we pay the same entry fee..

...you mean it’s the matter of the equality rule...
Absolutely.

 

And what about juniors and the length of the board?
For the juniors it’s completely different. As you can see some of them start to compete at 8 years old, so they’re really tiny and of course for them 14’ foot is huge. So it’s way more suitable to ride 12’6’’ for them.

 

What kind of race you like the most - technical, beach race or long distance?
I really like long distance. I like races where you have a lot of challenges like today race when the water is choppy and it’s windy. I prefer ocean before the flat water. For me stand up paddling on the ocean is where I feel free and that’s why I paddle, my favourite thing.

 

At which races we can meet you around?
My first races for the 2019 is the GlaGla race and then I’ve heard that in March there is another race here in Gran Canaria (ed. Euro Tour Regional: La Misteriosa Race, 30th March). And then from there I start the tour and eventually I go for a Carolina Cup.

 

Are you going for the Euro Tour? Because we would like to invite you for the Euro Tour race in Prague - Prague Paddle Fest.
Thank you. If I can I come!

 
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace