Přeskočit na obsah

Euro Tour je nejpopulárnější paddleboardová série, která se jede několik měsíců v kuse na nejrůznějších místech Evropy. Jaké jsou novinky pro sezónu 2019? Více v rozhovoru se šéfem této série – Belarem Diazem.

česky i anglicky (níže)

Minulý víkend oficiálně odstartovala závodní světová série Euro Tour regionálními závody na Gran Canarii a na Tahiti. Již pátým rokem v řadě mohou závodníci z celého světa přijet na některý ze závodů této populární stand up paddleboardové série a přitom ještě navštívit zajímavé pláže a krásná města. Naše Paddleboardguru crew se setkala se šéfem této série, Belarem Diazem, a zeptali jsme se ho, jak to celé začalo a také na další zajímavé věci.

Belare, kdy poprvé tě napadlo založit Euro Tour? Je za tím nějaký příběh?

Ten příběh je vlastně Chris (pozn. Chris Parker – SUP Racer). Už pár let jsme objížděli závody v Evropě a s Chrisem jsme se na nich potkávali. Byla to doba, kdy pár lidí se sešlo na pár paddleboardových akcích během léta. A takhle neoficiálně to začalo. Chris se o tom zmiňoval jako o „Evropské sezóně“ nebo „Evropské tour“. A za nějaký čas za mnou přicházeli i atleti, abych začal organizovat závodní sezónu v Evropě. Vždycky jsem něco organizoval. Tou dobou i pro značku Fanatic. Pomáhal jsem závodníkům ze Států s přepravováním boardů a cestováním a podobně. A tak přišel první rok, kdy jsme to s Chrisem rozjeli. Začali jsme úplně nový koncept, ve kterém jsme chtěli sjednotit všechny závody v Evropě. Byl to rok 2015.

Začínající paddleboardová sezóna 2019 se zdá být něčím nová. Co bys nejvíce vyzvedl?

Myslím, že nejvíce bych vyzvedl vznik nového konceptu rozšíření o regionální závody Euro Tour. Je to něco, o co jsme byli žádáni už velmi dlouho. Týká se to především akcí, které chtějí být součástí Euro Tour, ale nemají na to tak velký rozpočet. A tak jsme je začali od letoška podporovat. Další novinkou je, že se rozrůstáme i trošku na poli mezinárodním například do Izraele nebo na Tahiti. Zrovna tyto destinace nejsou součástí žádného většího celku. Ani Ameriky, ani Asie, takže se cítí být trochu upozaďovanými, a proto chtějí být součástí Euro Tour. Je tolik akcí, které nejsou úplně v Evropě, a přitom se chtějí zapojit a my je v rámci Euro Tour podpoříme.

A taky je tu stále poměrně nová záležitost týkající se genderové rovnosti…

Jo to je velká novinka. Nám na ní také záleží a každý rok jí posouváme o trochu dál. Minulý rok jsme vyhlašovali genderově rovné stupně vítězů – znamená to, že první tři muži i ženy dostali stejné prize money. I když bývá v závodech více mužských účastníků, podobně jako v jakémkoliv dalším sportu, když chcete kvalitu, musíte být spravedlivý. Takže teď mají muži i ženy stejnou finanční odměnu.

Máš pocit, že stand up paddleboarding v poslední době zažívá větší vlnu popularizace? Počet závodů roste, velké série jako je APP otevírají pro-amatérské kategorie, Paddle League zahrnula menší regionální závody do svého rankingu…

Já si myslím, že budoucnost tohoto sportu, především po závodní stránce, je v závodění široké veřejnosti – hobbíků. Asi více potřebujeme organizovat paddleboardové závody jako festivaly, aby se jich účastnilo více lidí. Není to o penězích, ani o top závodnících, je to o tom kolik lidí dokážeme na akci dostat.

Jaká je podle tebe ideální akce?

Já osobně mám rád downwind. Nicméně, ideální akce podle mě by měla být velmi výrazná a originální. Dobře zorganizovaná akce, která je schopná pobavit stovky lidí. Chci říct, že to nemusí být žádný downwind nebo vlny, ale důležité je, aby se dokázala postarat o všechny příchozí.

A teď něco o závodění. Co si myslíš o draftování během závodu?

Na začátku bylo draftování (pozn. ježdění ve vláčku) opravdu velké téma. Lidi říkali, ať se tím nezabýváme a přestaneme vymýšlet pravidla o draftování. Dnes už je to jinak. Je to jedno ze základních pravidel, kdy je povolené draftování pouze v rámci pohlaví. V začátcích jsme to rozlišovali ještě na draftování v rámci různých kategorií a délek paddleboardů, ale to je už minulost. Draftování v rámci pohlaví, genderu, je velmi zajímavé, jelikož je třeba využít taktiky jízdy v draftovacím vláčku. Někteří lidé si myslí, že když zadraftují Michaela Bootha (pozn. top SUP jezdec), tak s ním skončí na stejně v cíli. Ale tak to není. Zaprvé se musíte do toho vláčku vůbec dostat a zadruhé se v něm musíte udržet a k tomu musíte opravdu hodně pádlovat. Podle mě toto pravidlo povoleného draftování v rámci genderu dává smysl a nikdo ho už neřeší.

A co draftování za loděmi?

Téma lodí je ožehavé, jelikož lodě nejsou povolené vůbec. Pak ale máte pár akcí, kde to jinak nejde a jste závislí na místě konání, které je hned vedle lodí. Teoreticky si myslím, že by mělo převládat gentlemanské chování a nevyužívat vln od lodí. Ve skutečnosti je to ale tak, že když vám do cesty přijde vlna od lodi, tak jí prostě vezmete. Měli bychom možná přemýšlet o nějakém silnějším pravidlu a situačního příkladu, podle kterého by se závodníci mohli chovat.

Máte také pravidlo pěti záběrů?

Ano, pravidlo pěti záběrů na kolenou, ale to nebylo nikdy potřeba řešit. Každý si stoupne včas.

Zpátky k Euro Tour. Letní grand slamová šňůra dvanácti závodů trvá dva měsíce a pokaždé na jiném místě. Jak to prožíváš?

No, mám k tomu ještě svou práci a tak nejsem na úplně všech závodech. Ale v začátcích to pro mě bylo dobrodružství. Každý týden se ocitnout na novém místě, v jiné zemi a poznávat nové věci.


A spíš na cestách v dodávce?

Poslední dobou už ne. Spával jsem v začátcích.

Kolik závodníků s váma běžně jezdí?

My nepřepravujeme závodníky, ale pouze jejich paddleboardy. Občas se někdo přidá, ale naše přeprava je od závodníků oddělená. Já osobně jsem s řízením dodávky přestal před třemi roky, ale stále pomáhám závodníkům s naplánováním jejich cestování ze závodu na závod.

A cítíš se být víc jejich kamarádem nebo šéfem?

To neeee, já jsem také závodník. Uvnitř naší infrastruktury Euro Tour je pár lidí, kteří pro nás dělají na sezónu a to je celé. Děláme si všechno sami.

Moje další otázka se týká tvé sportovní kariéry. Jaký je tvůj oblíbený závod a jak se zvládáš připravovat na tak extrémní závod jako je Molokai?

Aby bylo jasno, můj nejoblíbenější závod je právě Molokai. Naneštěstí nemůžu na něj moc trénovat kvůli pracovním povinnostem. Každý rok na něj jezdím, ale každý rok trénuju méně a méně. Potřeboval bych opět začít trénovat, protože poslední ročník Molokai byl pro mě opravdu těžký. Sice jsem pořád na vodě a pádluji, ale potřeboval bych i zařadit trénink.

To nemůžeš trénovat třeba při závodech Euro Tour?

Já ty závody jezdím, ale hlavně kvůli tomu, že to jsou mé jediné chvíle klidu během pořádání Euro Tour. Takže jakmile se odstartuje už jen pádluji a dělá mi to dobře hlavně na psychiku a ne tolik na fyzičku.

A máš nějaký sen, o tom jak by měla Euro Tour vypadat v budoucnu?

Můj sen je, aby se rozrůstala a stala se třeba celoroční šňůrou. A myslím, že tam i směřujeme. Každý rok se rozrůstáme o další akci. Takže můj sen je pokračovat a přilákat více lidí.

Těšíš se na Euro Tour závod v Praze?

Ano, velmi. Když jsem před třemi roky navštívil Prahu, hned jsem si řekl, že by to bylo skvělé místo, kde závod uspořádat. A letos se nám to konečně podařilo. Těším se velice.

Tak my se také těšíme. Díky za rozhovor a uvidíme se v Praze na Prague Paddle Festu, který se bude konat 5.-7. července 2019.

Uvidíme se!
Interview in English


The Euro Tour season has officially started last weekend with first regional races in Gran Canaria and on Tahiti. Competitors from the whole world can participate in this popular SUP series for the fifth year now . Visit interesting beaches and beautiful cities. Paddleboardguru.cz brings you the interview with Belar Diaz, the boss of the Euro Tour. How did it all start and more interesting facts about the Euro tour.

Belar, what was the first idea of The Euro Tour? The story behind it?
Actually the story is Chris (Chris Parker – SUP Racer). Chris was the first one that we’ve been racing with in Europe for couple of years. It was a time when couple of people came to do couple of events in the summer. And unofficially it started to be a tour and Chris started calling it “European season” or “European tour”. And after a while also couple of athletes approached me saying why don’t you run a racing season in Europe? You always organising…, I was working for Fanatic at the time, always helping for people from US to get logistics and stuff… Why don’t you organise it? And then the first year came and we run it with Chris. We started the new concept to unite all the events in Europe.We’re talking about the year 2015.

The SUP season 2019 feels to be something new. What do you highlight the most?
I think we started the concept of regional. It’s something we’ve been asked a really long time. The events that want to be part of The Euro Tour but don’t have the financial means to be full big event so we started endorsement series. And the other news that we’re gonna be bigger and international for example in Israel or on Tahiti. Because these destinations are not really part of anything – not America, not Asia, so they’re little bit left behind and they want to be a part of The Tour. So we’re gonna be little international in that sense. That many events that are not really in the Europe – clearly Israel is not Europe – they want to participate on that so it’s just the idea of the Tour is grow.

And there is also the thing with equality.
Equality is a big news, yeah. We’ve been doing it. In every year we’re increasing it. Last year we did equal podiums. Top three men and women were getting the same money. Even though there are more guys participating the races – like in any other sport – if you want a quality you have to be equal. So at the end every event has the equal money.

Do you feel that SUP sport is going through another wave of popularisation lately? The number of new events is growing. The big series as APP are opening pro-amateurs category. The Paddle League included regional events in its ranking…
To me the future of the sport, especially in the racing side, is the popular racing. Maybe we need to turn the events into festivals and then more people will participating. It’s not about the money, not about the athletes it’s about how many people do we get there.

In your eyes, what it is your ideal event ?
I love downwind for myself. However, the ideal event to me is one that is very marque and very specific. Nice event that is able to have hundreds of people be part of it. So it’s not the special event with downwind or the waves but it’s event that is able to accomodate everybody.

Now something more specific in racing. What do you think about drafting during the race?
You know at the beginning the drafting was that big deal the people were saying that we should stop. I think at a time there is some general rules like drafting in a gender. At the beginning we had also the category, but now we have just one category. The board lengths thing have finished. Within those rules of gender it is more interesting because it is more tactical in a draft train. Some people think that if you draft Michael Booth you’ll be in finish with him – but you’re not. Number one – you have to get in this draft and number two – you have to stay on that draft and you have to work super hard. So drafting it’s allowed within gender. For me that make sence and I don’t think it’s an issue.

And what about the boats?
Boats are tricky because boats are not allowed at all. But then you have unfortunate series depending on one place you have with boats close by… In theory I think it should prevail the gentleman rules not using the waves. But the reality is when the boat wave comes in your way – you take it. We should think about a bit of a stronger rule and make a case that people will follow.

Do you also have the rule of 5 strokes?
Yeah, we have the rule of five strokes on your knees but that’s not really ever been an issue.

Back to The Euro Tour. The summer Grand Slam is two months of twelve races at the different places. How does it look like for you?  
You know I have to do it at the same time as working so I’m not a hundred percent on the Euro Tour. But at the beginning of it, it was quite an adventure. You are going at the different places every week. New countries, new things.
Aren’t you sleep over in a van, are you?
Lately, no. I did at the beginning.

How many competitors are usually going with you on the Euro Tour?
We don’t transport competitors, we’re transport the race boards for them. Sometimes we have people with us but our logistics are separate from the competitors. I’m not doing the driving myself for the past three years but we always organising helping to competitors get from point A to B.

Do you feel to be more friend with the competitors or you’re the boss?
Nooo, I’m the competitor of myself. So at the end there’s not too many layers of infrastructure – we have number people that work for the Euro Tour in the season and that’s how it works. We do everything.

This is my next question about your active career of sportsman. What is your favourite race and how do you manage to train for such an extreme race as Molokai?
One of the things is that my favourite race is Molokai. Unfortunately because of work commitments I’m not able to train for it. So it’s tricky. Every year I go, I train less and less and I need to start back with a training because last year was a tough one for me. Like I’m active on the water all the time but I should improve my training.

You can’t train during the Euro Tour races for example?
Yes, I do the races. But the one thing why I do it, it’s because of my only moment of tranquility during the organising the Tour. So when the action is happening I get on the water and I paddle. So for me this is great maybe not so physically but mentally.

And do you have a dream about The Euro tour in a future?
The dream is to growing and to become a year around prospect. And I think we’re going there – we’re growing every year – so that’s a dream to keep growing and have more people participating.

Are you excited about The Euro Tour in Prague?
Yes I am, very much so. When we visited Prague three years ago we thought that it would be the perfect location. And when we finally get to do it, so yeah, very much looking forward to.

Cool! So see you in Prague at Prague Paddle Fest starting 5th June to 7th June 2019.
Yeah see you!

Světová paddleboardová špička i domácí závodníci se sjeli na Prague Paddle Fest, aby si porovnali své síly na několikakolovém závodě okolo Střeleckého ostrova v Praze.

Paddleboardový festival v historickém centru Prahy – Prague Paddle Fest – se po roční covidové pauze konečně vrátil a řeku Vltavu opět čechrali svými pádly čeští i zahraniční závodníci v místě okolo Střeleckého ostrova.

Major závod kolem Střeleckého ostrova a 12.500 EUR prize money

Hlavní paddleboardový závod byl opět součástí světové série The Euro Tour,  a pod taktovkou českého promotéra VSM Production lákal ke své účasti závodníky z koutů celého světa nejen z „turistických“ důvodů krásného historického centra naší Prahy. Ale největším lákadlem bylo také prize money v podobě nejtučnější částky z celé série – 12.500 EUR, které se rozdělily mezi prvních 5 závodníků v mužích a v ženách.

Na tento hlavní závod se na startovní linii postavilo 37 mužů ( z toho 18 čechů) a 15 žen (z toho 4 češky) v oddělených startech na 9 a půl kilometru v disciplíně, která by se na české poměry dala označit jako dlouhý technický závod. I kvůli poměrně „jednoduché“ vodě, čímž myslíme to, že tu nemáme mořský příboj ani proud, koneckonců se nekonal ani vydatný déšť, je českou specialitou technický závod – tzv. technical race, při kterém jsou závodníci prověřeni svými technickými dovednostmi a schopností dynamické jízdy při točení kolem bójí.

Trať s joker lapem je oživením pro všechny závodníky

A tak ani při vytyčování trati kolem Střeleckého ostrova, kterou měla na starost Česká Federace Stand Up Paddle, nechybělo celkem 7 točných bójí a také strategická část tzv. joker lap, při kterém si závodníci mohou jednou za závod zkrátit kolo a oddělit se tak od příliš početného draftu na bójích nebo jinak zataktizovat. Závodníci této hlavní kategorie měli odpádlovat celkem čtyři kola. Startovalo se po proudu pod mostem Legií s výhledem na Karlův most a dál se pak obeplouval Střelecký ostrov proti směru hodinových ručiček. Zhruba v polovině kola čekaly na závodníky první tři bóje pod Jiráskovým jezem a s možností vzít s joker lap, který v prvním kole hojně využili čeští závodníci, aby unikli vlnobití a tlačenici na bójích a mohli jet rovnější vodu. V závěru každého kola čekala další čtyřbójková „šikana“ na každého závodníka a diváci měli tak i delší podívanou aniž by přebíhali z jedné strany ostrova na druhou. Vítězná pódia si užilo však mnohem více závodníků než prvních pět, kteří vyhráli i finanční odměnu, ale i závodníci z podkategorií Masters 40+ let, Junioři, nebo iSUP (nafukovací prkna), kterým ceny věnoval partner závodu SnowboardelNew Era se svými kšiltovkami. 

Prvních pět umístěných muži/ ženy

  1. Michael Booth (AUS) / Fiona Wylde (USA) 
  2. Daniel Hasulyo (HUN) / Esperanza Barreras (ESP)
  3. Clément Colmas (FRA) / Natalia Novitskaia (RUS)
  4. Normen Weber (DEU) / Petronella Van Malsen (NED)
  5. Davide Alpino (ITA) / Caterina Stenta (ITA)

… první češi …
8. Tomáš Grošup (CZE) / 11. Anna Hyková (CZE)

– kompletní výsledky zde

Elitní kategorie však nebyla jedinou závodící kategorií tento den. Ještě před nimi se na trase 2 a půl kilometru (1 kolo) utkaly i kategorie Dětí do 15 let (a podkategorie děti do 12 let) a amatérská Hobby kategorie. Celkem 17 chlapců a dívek si užilo výzvu náročné tratě, jak na vzdálenost, tak na energeticky náročné otočky kolem bójí. Mezi mladými českými závodníky, z nichž většina je zvyklá závodit na závodech Českého poháru v paddleboardingu, se o vítězná pódia bojovalo především s polským klubem z Ratiboře. Společně s dětmi startovali i Hobby paddleboardisté. Každý závodník dostal po dojetí účastnickou medaili. 

První tři závodníci kategorie Děti do 15 let

  1. Matyáš Soukup (CZE) / Karolína Uhrová (CZE)
  2. Jan Jehlík (CZE) / Valerie Soukupová (CZE)
  3. Mikołaj Miczek (POL) / Hanna Kaminska (POL)

Pro naší Paddleboardguru crew to byla skvělá paddleboardová akce s přídechem exotiky, který vytvářeli zahraniční závodníci doslova z celého světa – od Austrálie až po Ameriku. Nakonec i počasí závodníkům přálo – navzdory deštivé předpovědi – a tak i pro diváky, kteří fandili na březích, mostech i šlapadlech z této podívané něco měli. Těšíme se na příští akci a doporučujeme jí všem, koho paddleboarding trochu láká nebo se o tomto sportu chce něco dozvědět, protože se zde nejen závodí, ale probíhá i doprovodný program testování různých značek paddleboardů nebo workshopy pádlování či jógy na paddlech. Připíjíme z barevných Prague Paddle Fest kelímků a vy si užijte výběr z fotogalerie a také videohighlight! 

Výběr z fotogalerie od fotografa martinhladik.com

– kompletní fotogalerie zde

Od pátku do neděle se přímo v centru Prahy odehrával na Střeleckém ostrově největší paddleboardový festival Prague Paddle Fest, na kterém si mohli návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet jízdu na paddleboardu a seznámit se s tímto vodním sportem v mnoha jeho podobách. Od páteční společné vyjížďky okolo ostrova při západu slunce, přes workshopy techniky pádlování, cvičení fitness a jógy až po závodní podobu stand up paddleboardingu.

Mezi 3500 návštěvníků i finalistky České Miss

Za celý víkend navštívilo Prague Paddle Fest na 3500 návštěvníků – diváků i závodníků a v sobotu se s paddleboardingem přišli seznámit i finalistky České Miss a Miss Universe Slovensko, které se učily základy pádlování od naší top české závodnice Ivy Dundové. Na Střelecký ostrov přišel i herec Petr Čtvrtníček, který si na paddleboard stoupl poprvé, aby podpořil vozíčkáře Honzu Hermana, pro kterého byla uspořádána charitativní jízda a zúčastnilo se jí na padesát dalších jezdců.

Prague Paddle Fest se konal na Střeleckém ostrově

V sobotu a v neděli byly na programu také paddleboardové závody. V měřítkách České republiky se tento víkend zapíše jako milník českého paddleboardingu, jelikož se poprvé v historii podařilo přivézt závod světové série Euro Tour i s mnoha závodníky světové špičky jako třeba Bruno Hasulyo (HUN), Ty Judson (AUS), Enzo Bennet (Tahiti), Claudio Nika (IT), Christian Andersen (CH) nebo Normen Weber (DE) a z žen například čtrnáctinásobná kanoistická medailistka z mistrovství světa Krisztina Fazekas-Zur (HUN), Petronella Van Malsen (NL) nebo česká reprezentantka Iva Dundová, která skončila na 4. místě.

Iva Dundová a finalistky Miss

SOBOTA

PRO-AM závod Evropa 2 Prague Paddle MAXX Race a Sunova Kid Race nebo Charitativní jízda pro Honzu Hermana

Sobotní den den začal už od deváté hodiny ráno a pro všechny příchozí nabízel relaxační workshopy jógy na paddleboardech s Aničkou z AQUAMARINA DEMO TÝMU a na výběr bylo i několik dvacetiminutových workshopů techniky pádlování s Ivou Dundovou a fitness cvičení s Michalem Dlaskem z Health Plan Academy.

Po obědě přišel na řadu amatérský závod na nafukovacích i pevných paddleboardech pod záštitou rádia Evropa 2, ve kterém se utkalo na třicet žen a mužů na zkrácené trati nedělního závodu – tedy dvakrát kolem ostrova a krátká šikana mezi bójkami. Hned poté se na start postavilo 8 dětí – čtyři dívky a čtyři chlapci, kteří na podali své výkony na krátké trase mezi bójkami nadohled od Karlova mostu.

Dětský závod

V odpoledních hodinách se na ostrově sešli všichni, kdo chtěli svým paddleboardovým výkonem přispět na dobrou věc a do kasičky přispívali na vozíčkáře Honzu Hermana, který se rozhodl, že se stane průkopníkem para-paddleboardingu a celá vybraná částka putuje na speciální sedátko, díky kterému může Honza jezdit pohodlně na paddleboardu. 

NEDĚLE – ELITNÍ ZÁVOD SVĚTOVÉ SÉRIE EURO TOUR

Jak závodníci využili vůbec poprvé Joker lap?

Nedělní ráno a dopoledne začalo změnou počasí. Oproti slunné sobotě se zatáhlo a ochladilo, spadlo pár kapek a zvedl se vítr, který na hladké vodě kolem Střeleckého ostrova vytvořil mírný chop a závodníci museli zdolávat mírné vlnky. Formát závodu by se dal definovat jako delší technical race na hladké vodě s několika bójemi. Vůbec poprvé se v závodě série Euro Tour objevil prvek „Joker lap“, který spočíval v tom, že závodník mohl jednou během svých čtyř kol vynechat jednu bóji a závod si tak zkrátit. Toto rychlé kolo „Joker lap“ se projevilo jako velmi dramatickým pro diváka a z pohledu závodníků strategickým bodem. V běžných paddleboardových závodech na delší vzdálenost, totiž většinou o celkovém pořadí rozhodne start a prvních pár set metrů, než se celé startovní pole sjede do draftových vláčků. Nicméně v tomto případě rychlého kola, zvolili závodníci různé strategie.

Předzávodní meeting s Belarem Díazem

Po prvních 500 metrech ze startu na první bóji se pro joker lap rozhodli němečtí závodníci Normen Weber a Ole Schwarz následovaní českými jezdci Ondrou Petrákem a Martinem Novákem a až do třetího kola, tak byli vedoucím vláčkem celého závodu. Druhý vláček v čele s Brunem Hasulyem, Enzo Benettem a Claudio Nikou a si vybral své rychlé kolo až v předposledním třetím kole a o sto metrů se dostali před česko-německý vlak. V tomto kole bylo jasné, že kandidátem na vítězství by mohl být Bruno Hasulyo z Maďarska. Nicméně své rychlé kolo si až do čtvrtého kola šetřil také zdatný australský závodník Ty Judson a pár metrů před společnou bójí zabral a dostal se až před Normena Webera a Enzo Benetta a ocitl se na druhém místě.

Na bóji australan Ty Judson.

V ženském závodním poli pořadí také nebylo do posledního kola známé, jelikož všech deset závodnic si vybíralo joker lap různě. Nakonec s poměrně velkým náskokem vyhrála maďarka Krisztina Fazekas-Zur. Na čtvrtém místě se umístila také naše top jezdkyně Iva Dundová, která se tak v průběžném rankingu žebříčku Euro Tour vyhoupla na 12. místo, hned za fenomenální japonskou závodnici Yuku Sato. Za pozornost celé akce stojí i mladičká italská závodnice Cecilia Pampinella, která se zúčastnila všech vypsaných závodů – amatérský, dětský i elitní, ve kterém skončila devět vteřin za českou závodnicí Lenkou Tůmovou na 8. místě.

Vlevo na NSP boardu Iva Dundová.

Slavnostní ceremonie hlavního závodu pozvala na podium prvních pět závodníků a závodnic a rozdala jim šeky s prize money v celkové hodnotě 4500 EUR. Závodníky několika měsíční šňůry série Euro Tour čeká příští víkend závod Battle of Coast v Holandsku a v září ještě závod v Německu v Scharbeutz.

Výsledky


Díky pořadatelům a partnerům

Za uspořádání akce stojí VSM Production, která konzultovala podobu závodů s Českou Federací Stand Up Paddle. Mezi další subjekty podílejícími se na uspořádání akce byly Snowboardel a AQUAMARINA DEMO TOUR, Beseda a PON-TÓN a Vodní Záchranná Služba Prahy 6. A také další partneři KIBOKO Paddleboards, Paddleboard Centrum Džbán, opalovací krémy Laboratoires de Biarritz. 
Generální partneři Prague Paddle Fest: Elimon – svěží energie a Sorin, s.r.o.
Hlavní partneři: AQUA MARINASnowboardelProfi EMG
Oficiální partneři: CykloMAX a RADKA spol. s.r.o.
Mediální partner: Evropa 2

https://fb.watch/mU9jZ5457l/ Start a záznam z Go-Pro kamery ze dvou závodnických prken. Vlevo mladý Christian Andersen (17) vs zkušený Ole Schwarz z Německa. Kdo bude dřív pod mostem? Video: Georgia S Photography


Výběr z fotogalerie

Kompletní fotogalerie pátek 5.7.2021 ZDE – foto Martin Hladík
Kompletní fotogalerie sobota Pro AM a děti 6.7.2021 ZDE – foto Martin Hladík
Kompletní fotogalerie neděle EuroTour OPEN 7.7.2021 ZDE – foto Martin Hladík

O posledním dubnovém víkendu se vydalo sedm českých závodníků na 800 kilometrů vzdálený paddleboardový závod na řeku Mázu do belgického Namuru. Čtyři mužští závodníci a tři závodnice vyrazili na první grand slamový závod světové série Euro Tour nasbírat zkušenosti a rankingové body do letošní započaté paddleboardové sezóny. Vzhledem k celkové obsazenosti závodu byly šance vysoké obzvláště v ženské kategorii.

Předpověď povětrnostních podmínek však byla poměrně nepříznivá pro vnitroevropské závodníky, kteří sice jsou zvyklí pádlovat na řekách, ale s vyhlídkou deště a síly větru 30 km/hodinu (8,33 m/s) společně se zvlněnou hladinou svižně tekoucí řeky Mázy se dalo hovořit o těžkých závodních podmínkách. Nenechte se zmást slunečnými fotografiemi ve fotogalerii, pro Namur na jaře jsou typické velmi časté změny počasí střídající se po deseti minutách. I přes přímo aprílové počasí na závodě panovala velmi přátelská atmosféra a jak závod, tak město Namur doporučujeme k návštěvě. A pokud byste rádi zažili SUPer atmosféru Euro Tourového závodu, přijďte 5-7. července do Prahy na Střelecký ostrov na Prague Paddle Fest.

V hlavním Euro Tourovém závodě kategorie Elite se na 12 kilometrech utkalo 24 mužů a 6 žen z patnácti zemí. Závodníci kategorie Amateur a Junioři (znáte jako kategorii Sport v ČR) startovali společně s elitními závodníky, ale v závodě je čekala poloviční 6 km trasa.  


ČTVRTEK, 25.4.2019

7:00 – Česká Federace Stand Up Paddle ve spolupráci s firmou Mc.SUP, Snowboardel a VSM Production vypravili dodávku, která vezla závodníkům závodní paddleboardy na místo
18:00 – příjezd do Namuru

PÁTEK, 26.4.2019

9:00 – slunečno, trénink a seznámení se s trasou a vodním terénem
12:00 – slunečno, oběd v místním přátelském klubu pro osamělé obyvatele Namuru
13:00 – slunečno, korzo po městských hradbách, Citadele, focení s velkou bronzovou sochou muže jedoucím na želvě „Hledání Utopie“ od Jean Fabre, procházka po centru Namuru s přeplněnými zahrádkami restaurací, barů a kaváren
16:00 – slunečno, relax v zázemí kapitanátu na řece a závodní základně Charlie’s Capitainerie
18:00 slunečno, k večeři boloňské špagety od oběda a protahování těla před závodem

SOBOTA, 27.4.2019

9:00 – déšť, na místě jsou zaparkovaná obytná auta s probouzejícími se závodníky
10:00 – déšť ustává, vyndaváme paddleboardy a začíná opět pršet, jdeme se registrovat
DÉŠŤ
12:45 – neprší, fouká vítr, rozježdění a rozcvička před závodem
13:30 – čekáme až přestane pršet a začne předzávodní výklad trati
14:00 – start závodu, prvních 20 minut slunečno
14:21 – zvedá se vítr a sílí, po proudu s větrem v zádech a proti proudu s větrem proti
VÍTR 
15:30 – všichni závodníci dojeli
17:​00 – vyhlášení vítězů
19:00 – společná večeře a muzika na kapitanátu


VÝSLEDKY 

MUŽI ELITE:ŽENY ELITE:
1. Claudio Nika1. Pertonnela Van Malsen
2. James Van Drunen2. Ella Oesterholt
3. Yannis Maire3. Hannah Leni Krah
11. Ondřej Petrák4. Kristýna Babiánková
13. Martin Novák5. Iva Dundová
14. Tomáš GrošupŽENY AMATEUR:
17. David Raab1. Lucie Fialová

FOTOGALERIE

@Eurotoursup #Charliescapitainerie @Mayola phtgrphs